شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1390
Not strange
ین مجموعه چیزی نیست به جر نگاهی از زاویه دیگر به بعضی از چیزهایی که هر روز در زندگیمون می بینیم
و اتقدر درگیر روزمرگی شدیم که نگاه کردن رو به نوعی فراموش کردیم
ایده ی اصلی این مجموعه رو از عکس هایی که 3 4 سال پیش از امیتیس شهنازی دیدم گرفتم
http://s1.picofile.com/file/6692376256/0078.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692382292/0081.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692379274/0080.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692391346/0083.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692377262/0079.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692396376/0084.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692398388/0086.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692403418/0094.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692401406/0091.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692410460/0095.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692429574/0135.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692443658/0109.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692439634/0102.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692457742/0107.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692475850/0138.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692498988/0101.jpghttp://s1.picofile.com/file/6692475850/0138.jpgold post